Trang chủ / Trung tâm đào tạo / Thông tin chung
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC NĂM 2011 | 28/09/2011

Khi nhập học, học sinh nộp đầy đủ các giấy tờ và xếp theo thứ tự sau (các loại giấy tờ) :

  1. Bản sao giấy CMND (có chứng thực)
  2. 01 bản lý lịch sinh viên có dán hình (theo mẫu) có xác nhận, đóng dấu của chính quyền địa phương nơi thường trú (đóng dấu giáp lai ở hình).
  3. Học bạ (photocopy có chứng thực)
  4. Bảng sao bằng tôt nghiệp THPT hoặc giấy chưng nhận TN tạm thời (bản sao có chúng thưc)
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông - Trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực | 09/09/2011

Trung tâm Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực (TTĐT) - Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị thi tuyển sinh Đại học năm 2012 với các môn thi khối A; B và D1 theo kế hoạch:
1. Trung tâm tổ chức các lớp học vào buổi SÁNG; buổi CHIỀU tại EIU vào tất cả các ngày trong tuần. 
- Lớp SÁNG: học từ 8h00 đến 11h00.
- Lớp CHIỀU: học từ 13h15 đến 16h15.
2. Các môn ôn tập:
- Khối A:               TOÁN – VẬT LÝ – HÓA HỌC
- Khối B:               TOÁN – HÓA HỌC – SINH VẬT
- Khối D1:             TOÁN – VĂN – ANH VĂN

3. Thời gian ôn tập: Các lớp ôn tập học trong 02 khóa, mỗi khóa 15 tuần. Sau mỗi khóa có kiểm tra đánh giá chất lượng tiếp thu và kỹ năng của học viên.