Tổ công tác chuyên trách giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015 | 28/08/2015
DANH SÁCH THÍ SINH THUỘC DIỆN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 2) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 ( CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 28/8/2015 11:25) | 28/08/2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 2) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 (CẬP NHẬT ĐẾN 11:00 NGÀY 28/8/2015 | 28/08/2015
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN | 26/08/2015
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 ( SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KÊT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015) | 24/08/2015
Giới thiệu EIU
Đào tạo
Tuyển sinh
Môi trường sống & Học tập
Cộng đồng & doanh nghiệp