Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/03/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tiếp tân cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/03/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Marketing cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 05/01/2018

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài chính

Số lượng cần tuyển: 02

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 14/11/2017

Vị trí công việc: Bảo vệ
Hình thức làm việc: Theo ca trực
Số lượng cần tuyển: 04 Nam

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 14/11/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Quản trị
Đơn vị tuyển dụng: Bộ phận Quản trị
Số lượng cần tuyển: 01 Nam

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 21/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện (Phụ trách mảng Công nghệ Thông tin của Thư viện)
Mã vị trí công việc: Lib2/2017
Số lượng cần tuyển: 01 (người)

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 21/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện (Phục vụ Bạn đọc & Phát triển Dịch vụ Thư viện)
Mã vị trí công việc: Lib1/2017
Số lượng cần tuyển: 01 (người)

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 05/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: AA0/2017

Số lượng cần tuyển: 03 (người)

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 15/06/2017

Vị trí                           : Nhân viên Marketing

Số lượng                     : 03

Chức vụ                     : Nhân viên

Ngành nghề                 : Marketing – PR

Hình thức làm việc      : Toàn thời gian

Địa điểm làm việc       : Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
RECRUITMENT ANNOUNCEMENT | 20/12/2016

FULL-TIME LECTURERS IN BUSINESS ADMINISTRATION

Recruitment code: BBS/2016-2017

chi tiết