Trang chủ / Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng | 10/03/2017

Vị trí công việc:  Nhân viên Kỹ thuật, thuộc Tổ Quản trị - Phòng TCHC-QT

Mã vị trí tuyển dụng: QT1/2017

Số lượng cần tuyển:  02 (người)

chi tiết
RECRUITMENT ANNOUNCEMENT | 20/12/2016

FULL-TIME LECTURERS IN BUSINESS ADMINISTRATION

Recruitment code: BBS/2016-2017

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 06/10/2016

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phần mềm - Phòng Công nghệ thông tin

Số lượng cần tuyển: 02 người

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 06/10/2016

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phần cứng - Phòng Công nghệ thông tin

Số lượng cần tuyển: 02 người

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/09/2016

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Thư viện

Số lượng cần tuyển: 02 người

chi tiết